Regulamin promocji

Regulamin ,,Oferty promocyjnej’’

 

1. Promocja organizowana jest dla klientów lokalu gastronomicznego
,,Bistro Ale Smacznie’’, ul.Warszawskie Przedmieście 31

2. Uczestnikiem może być każdy kto w okresie trwania promocji dokona
zakupu za minimum 15,50zł

3. Uczestnikom za wizytę w danym dniu przysługuje jeden stempelek.

4. Podstawą do skorzystania z darmowego zestawu lunchowego I lub II  jest
uzbieranie 10 stempelków na karcie promocyjnej.

5. Z zestawu promocyjnego można skorzystać od poniedziałku do piątku.

6. Promocje nie łączą się.

7. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia promocji.